Zostań wolontariuszem

Fundacja w związku z prowadzoną działalnością nawiązuje kontakty zagraniczne, pomaga w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, a także dorosłych artystów czy muzyków. Wspiera i popularyzuje przedsięwzięcia z dziedziny kultury i sztuki. Kształtuje świadomość regionalną, dialog międzykulturowy, demokrację oraz rozwijanie kontaktów i współprac w społecznościach lokalnych i regionalnych. Rozpowszechnia oraz propaguje działalność w zakresie kultury, sztuki i tradycji w kraju jak i za granicą. Przede wszystkim tworzy warunki dla rozwijania się talentów i realizacji nowatorskich rozwiązań oraz promocję i wsparcie dla przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności mieszkańców wykorzystując te wartości na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, tym samym promując region województwa podkarpackiego i jego stolicy jako miejsca o wysokiej atrakcyjności kulturowo-turystycznej.

Pomysł na zaangażowanie wolontariuszy w pracę Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki CARPATHIA, wziął się z organizacji autorskich projektów oraz Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Carpathia Festival”.

Celem zorganizowania grupy wolontariuszy jest umożliwienie młodym osobom poznania wydarzeń kulturalnych „zza kulis” oraz zaproponowanie spędzenia wolnego czasu na twórczej i pouczającej aktywności przy realizacji lokalnych wydarzeń artystycznych.

Podczas pracy przy naszych wydarzeniach nauczysz się:
  • zarządzania zespołem
  • komunikacji i pracy w grupie
  • promocji wydarzeń kulturalnych
  • organizacji wydarzeń kulturalnych w praktyce
Dołącz do naszych wolontariuszy i razem realizujmy festiwale, koncerty, spektakle, wystawy i warsztaty artystyczne!

Jeśli masz skończone 18 lat, jesteś ambitny i chętny do pracy zgłoś się! Wolontariuszem Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki CARPATHIA może być każdy, bez względu na wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Zapraszamy do współpracy.

Koordynatorką wolontariuszy Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki CARPATHIA jest: Anna Czenczek, tel.: 604 117 433, e-mail: anna.czenczek@op.pl