II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej

"Moja Ojczyzna"

Rzeszów, 4 - 6 listopada 2022
Image
Image
Image
Image

Województwo Podkarpackie partneremj
II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Patriotycznej
"Moja Ojczyzna" – Rzeszów 2023 Podkarpackie – Przestrzeń otwarta

Image
Image
Image
Image

Szanowni Państwo,
zapraszamy serdecznie do udziału w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Moja Ojczyzna", który odbędzie się w dniach 8-10 listopada 2023 r. w Rzeszowie. Do finału festiwalu zostanie zakwalifikowanych 15 artystów w wieku od 14 do 30 lat, wybranych z nadesłanych zgłoszeń z całej Polski oraz ośrodków polonijnych.
Do festiwalu należy zgłosić utwór, który pochodzi z wybranej epoki – okresu historycznego, może także być utworem współczesnym odnoszącym się do wydarzeń historycznych.
Zakwalifikowani Finaliści będą mieli okazję zaprezentować nagrodzone utwory przed publicznością, na scenie Auli Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie z towarzyszeniem orkiestry festiwalowej.
Pomysłodawczynią ww. festiwalu jest Pani dr Anna Czenczek – Dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie oraz Prezes Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki „Carpathia", która będzie czuwać nad przebiegiem przedsięwzięcia.
Warto przypomnieć szerokiej publiczności wyjątkowe piosenki, które na trwałe wpisały się w historię Polski. Przypomnieć mieszkańcom w pieśniach i piosenkach tamten czas. Takich festiwali patriotycznych jest bardzo mało, gdzie młodzi artyści mogą zaśpiewać z towarzyszeniem profesjonalnego zespołu muzycznego.
Wybrane najpiękniejsze pieśni legionowe i patriotyczne, o ciekawych aranżacjach wokalnych i instrumentalnych, przybliżają historię dziejów naszej Ojczyzny. Wśród tradycyjnych i znanych utworów patriotycznych, mile widziane i docenione będą także piosenki autorskie o tematyce patriotycznej.
Młodzi uczestnicy przedstawią widzom koncertów ciekawą interpretację wokalną i instrumentalną, pokazując współczesne wykonania pieśni patriotycznych.

CELE FESTIWALU:

Konfrontowanie i aktywizowanie ogólnopolskich środowisk twórczych i edukacyjnych. Promowanie osobowości wokalnych, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych i warsztatowych wokalistów. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej „Moja Ojczyzna" adresowany do dużej liczby odbiorców, promować będzie regionalną aktywność kulturalną. Przedsięwzięcie ma istotną wartość dla promocji tradycji oręża polskiego, przyczyni się do rozbudzania i kształtowania postawy patriotycznej, obywatelskiej, proobronnej. Konkurs przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego, tradycji narodowej, historii kultury polskiej – w formie atrakcyjnej dla młodego odbiorcy.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego
Dofinansowano ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Partnerem Festiwalu jest Województwo Podkarpackie. Podkarpackie Przestrzeń Otwarta oraz Jednostka Strzelecka 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego

Organizatorami festiwalu są:

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec" w Rzeszowie
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki CARPATHIA
Pomysłodawczyni i Dyrektor Festiwalu
Dr Anna Czenczek
Tel.: +48 604 117 433
E-mail: anna.czenczek@op.pl

Wicedyrektor Festiwalu
st. insp. ZS Marek Strączek
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" w Rzeszowie
Tel. 604 594 636
marek.straczek@op.pl

Informacje o festiwalu:
www.strzelec.erzeszow.pl
www.fundacjacarpathia.pl
www.csw.info.pl

Image
Image

Warto przypomnieć szerokiej publiczności  wyjątkowe piosenki, które na trwałe wpisały się   w historię Polski.  Przypomnieć mieszkańcom w pieśniach i piosenkach tamten czas. Takich festiwali patriotycznych jest bardzo mało, gdzie młodzi artyści mogą zaśpiewać  z towarzyszeniem profesjonalnego zespołu muzycznego.

Wybrane najpiękniejsze pieśni legionowe i patriotyczne, o ciekawych aranżacjach wokalnych i instrumentalnych, przybliżają historię dziejów naszej Ojczyzny. Wśród tradycyjnych i znanych utworów patriotycznych, mile widziane i docenione będą także piosenki autorskie o tematyce patriotycznej.

Młodzi  uczestnicy widzom koncertów – Przesłuchań Konkursowych i Koncertu Laureatów przedstawią ciekawą interpretację wokalną i instrumentalną, pokazując współczesne wykonania pieśni patriotycznych. 

CELE FESTIWALU:

Konfrontowanie i aktywizowanie ogólnopolskich środowisk twórczych i edukacyjnych. Promowanie osobowości wokalnych, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych i  warsztatowych wokalistów. Ogólnopolski Festiwal  Piosenki Patriotycznej „ Moja Ojczyzna” adresowany do dużej liczby odbiorców, promować będzie regionalną aktywność kulturalną. Przedsięwzięcie będzie mieć istotną wartość dla promocji tradycji oręża polskiego, przyczyni się do rozbudzania i  kształtowania postawy patriotycznej, obywatelskiej,  pro obronnej. Konkurs przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego, tradycji narodowej, historii kultury polskiej – w formie atrakcyjnej dla młodego odbiorcy.

Festiwal współfinansowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.
Image

Organizatorami festiwalu są:

  • Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie
  • Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
  • Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki CARPATHIA

Pomysłodawczyni i Dyrektor Festiwalu
Dr Anna Czenczek
Tel.: +48 604 117 433
E-mail:  anna.czenczek@op.pl

Wicedyrektor  Festiwalu
insp. ZS Marek Strączek
Dowódca Płd.-Wsch. Okręgu
Związku Strzeleckiego Strzelec
Józefa Piłsudskiego  w Rzeszowie
Tel. 604 594 636
marek.straczek@op.pl