I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej

"Moja Ojczyzna"

Rzeszów, 4 - 6 listopada 2022
Image
Image
Image
Image

I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej „Moja Ojczyzna” – Rzeszów 2022, odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2022 r. w Rzeszowie. Do finału festiwalu zostanie zakwalifikowanych 15 artystów w wieku od 14 do 30 lat, wybranych z nadesłanych zgłoszeń z całej Polski oraz ośrodków polonijnych.
Do festiwalu należy zgłosić wybrany utwór, który pochodzi z wybranej epoki – okresu historycznego, może także być utworem współczesnym odnoszącym się do wydarzeń historycznych.
Zakwalifikowani Finaliści będą mieli okazję zaprezentować nagrodzone utwory przed publicznością, na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z towarzyszeniem orkiestry festiwalowej.
Wszyscy uczestnicy festiwalu wykonają także wspólnie specjalnie napisaną na tę okazję piosenkę autorską - patriotyczną. Pomysłodawczynią ww. festiwalu jest Pani dr Anna Czenczek – Dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie oraz Prezes Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki „ Carpathia”, która będzie czuwać nad przebiegiem przedsięwzięcia.

Image
Image

Warto przypomnieć szerokiej publiczności  wyjątkowe piosenki, które na trwałe wpisały się   w historię Polski.  Przypomnieć mieszkańcom w pieśniach i piosenkach tamten czas. Takich festiwali patriotycznych jest bardzo mało, gdzie młodzi artyści mogą zaśpiewać  z towarzyszeniem profesjonalnego zespołu muzycznego.

Wybrane najpiękniejsze pieśni legionowe i patriotyczne, o ciekawych aranżacjach wokalnych i instrumentalnych, przybliżają historię dziejów naszej Ojczyzny. Wśród tradycyjnych i znanych utworów patriotycznych, mile widziane i docenione będą także piosenki autorskie o tematyce patriotycznej.

Młodzi  uczestnicy widzom koncertów – Przesłuchań Konkursowych i Koncertu Laureatów przedstawią ciekawą interpretację wokalną i instrumentalną, pokazując współczesne wykonania pieśni patriotycznych. 

CELE FESTIWALU:

Konfrontowanie i aktywizowanie ogólnopolskich środowisk twórczych i edukacyjnych. Promowanie osobowości wokalnych, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych i  warsztatowych wokalistów. Ogólnopolski Festiwal  Piosenki Patriotycznej „ Moja Ojczyzna” adresowany do dużej liczby odbiorców, promować będzie regionalną aktywność kulturalną. Przedsięwzięcie będzie mieć istotną wartość dla promocji tradycji oręża polskiego, przyczyni się do rozbudzania i  kształtowania postawy patriotycznej, obywatelskiej,  pro obronnej. Konkurs przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego, tradycji narodowej, historii kultury polskiej – w formie atrakcyjnej dla młodego odbiorcy.

Festiwal współfinansowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.
Image

Organizatorami festiwalu są:

  • Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie
  • Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
  • Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki CARPATHIA

Pomysłodawczyni i Dyrektor Festiwalu
Dr Anna Czenczek
Tel.: +48 604 117 433
E-mail:  anna.czenczek@op.pl

Wicedyrektor  Festiwalu
insp. ZS Marek Strączek
Dowódca Płd.-Wsch. Okręgu
Związku Strzeleckiego Strzelec
Józefa Piłsudskiego  w Rzeszowie
Tel. 604 594 636
marek.straczek@op.pl